Myjomice 36, 63-600 Kępno 7 : 00 - 16 : 00

Tworzymy piankę poliuratanową od podstaw

Współpracuj z nami

      Tomasz Pietrus PPHU TOMPOL realizuje projekt: pt. "Innowacyjny produkt – bio-poliole uzyskane w procesach przemian chemicznych olejów roślinnych jako surowiec do produkcji elastycznych pianek poliuretanowych."

Cele projektu:
Celem projektu jest opracowanie składu surowców i technologii wytwarzania zmodyfikowanych elastycznych pianek PU. Główny cel projektu osiągnięty zostanie poprzez realizację celów pośrednich:
• otrzymanie bio-epoksydów, bio-polioli oraz bio-oksyalkilatów z olejów roślinnych i odpadowych olejów posmażalniczych o zaplanowanej
strukturze i właściwościach,
• otrzymanie elastycznych pianek PU z udziałem bio-komponentów wytwarzanych z olejów roślinnych i odpadowych olejów
posmażalniczych.

Planowane efekty:
Rezultatem jaki chce osiągnąć firma TOMPOL będzie zwiększenie innowacyjności krajowej gospodarki poprzez opracowanie technologii otrzymywania w skali technicznej, innowacyjnych surowców pochodzenia roślinnego, przeznaczonych do produkcji elastycznych pianek PU. Będzie to realizowane na drodze syntezy nowych rodzajów bio-polioli (hydroksylowanych pochodnych olejów roślinnych), a następnie konwersji otrzymanych bio-polioli do wysokocząsteczkowych bio-oksyalkilatów na drodze polioksyalkilenowania.

Wartość projektu:
9 545 034,24 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
5 333 680,77 zł
Okres realizacji:
2018 - 2020

     TOMPOL KĘPNO Sp. z o.o. realizuje w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania warstwowych materaców piankowych”.


Opis projektu: Realizowany projekt dotyczy inwestycji technologicznej, polegającej na wdrożeniu nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania innowacyjnego produktu w postaci warstwowych materaców piankowych.

Opis projektu: Celem projektu jest dywersyfikacja oferty firmy TOMPOL KĘPNO poprzez wdrożenie nowej, innowacyjnej w skali świata technologii wytwarzania nowych w skali przedsiębiorstwa produktów w postaci warstwowych materaców piankowych.

Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących rezultatów:
  1. Wprowadzenie innowacji produktowej
  2. Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie
  3. Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży innowacyjnego produktu
  4. Zmniejszenie produkcji odpadów
  5. Wydłużenie okresu gwarancji

Wartość projektu: 22 850 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 7 997 500,00 zł

 

 

Wpadłeś na genialny pomysł, gdzie możesz zastosować nasz produkt

Posiadamy wyspecalizowaną kadrę której doświadczenie może się przydać przy twoim produkcjie, jeśli masz pytania napisz lub zadzwoń do nas

Kontakt